Có 1 kết quả:

xiàn chǔ ㄒㄧㄢˋ ㄔㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to give one's virginity to