Có 1 kết quả:

xiàn xuè

1/1

xiàn xuè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to donate blood