Có 1 kết quả:

xuán ào

1/1

xuán ào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abstruse
(2) profound mystery
(3) the mysteries of the universe