Có 1 kết quả:

xuán miào ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mysterious
(2) profound
(3) abstruse

Một số bài thơ có sử dụng