Có 1 kết quả:

xuán mǐ chá ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧˇ ㄔㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) genmaicha
(2) Japanese tea with added roasted brown rice