Có 1 kết quả:

xuán yuǎn

1/1

xuán yuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) profound
(2) abstruse mystery