Có 1 kết quả:

xuán qīng

1/1

xuán qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deep black