Có 1 kết quả:

yù rén chuī xiāo ㄩˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) virtuoso piper wins a beauty
(2) the xiao 箫 (mouth organ) virtuoso 萧史 won for his wife the beautiful daughter of Duke Mu of Qin 秦穆公