Có 1 kết quả:

Yù lán ㄩˋ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yulan magnolia