Có 1 kết quả:

Yù lán

1/1

Yù lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yulan magnolia