Có 1 kết quả:

Yù píng Dòng zú Zì zhì xiàn ㄩˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yuping Dong Autonomous County in Tongren prefecture 銅仁地區|铜仁地区[Tong2 ren2 di4 qu1], Guizhou