Có 1 kết quả:

Yù píng xiàn

1/1

Yù píng xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yuping Dong autonomous county in Tongren prefecture 銅仁地區|铜仁地区[Tong2 ren2 di4 qu1], Guizhou