Có 1 kết quả:

Yù Shān zào méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-whiskered laughingthrush (Trochalopteron morrisonianum)