Có 1 kết quả:

Yù Shān què méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Taiwan fulvetta (Fulvetta formosana)