Có 1 kết quả:

yù dì

1/1

yù dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Jade Emperor

Một số bài thơ có sử dụng