Có 1 kết quả:

Yù shù xiàn

1/1

Yù shù xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yushu county (Tibetan: yus hru'u rdzong) in Yushu Tibetan autonomous prefecture 玉樹藏族自治州|玉树藏族自治州[Yu4 shu4 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai