Có 1 kết quả:

Yù huán xiàn ㄩˋ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yuhuan county in Taizhou 台州[Tai1 zhou1], Zhejiang