Có 1 kết quả:

Yù huán xiàn

1/1

Yù huán xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yuhuan county in Taizhou 台州[Tai1 zhou1], Zhejiang