Có 1 kết quả:

Yù tián xiàn

1/1

Yù tián xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yutian county in Tangshan 唐山[Tang2 shan1], Hebei