Có 1 kết quả:

yù mǐ sǎn

1/1

yù mǐ sǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

corn grits