Có 1 kết quả:

Yù lán

1/1

Yù lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yulan magnolia

Một số bài thơ có sử dụng