Có 1 kết quả:

yù lán huā

1/1

yù lán huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

magnolia