Có 1 kết quả:

Yù mén shì

1/1

Yù mén shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yumen county level city in Jiuquan 酒泉, Gansu