Có 1 kết quả:

Yù lóng Nà xī zú Zì zhì xiàn ㄩˋ ㄌㄨㄥˊ ㄋㄚˋ ㄒㄧ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yulong Naxi autonomous county in Lijiang 麗江|丽江[Li4 jiang1], Yunnan