Có 1 kết quả:

Yù lóng xuě shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mt Yulong or Jade dragon in Lijiang 麗江|丽江, northwest Yunnan