Có 1 kết quả:

wáng bā dú zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 王八羔子[wang2 ba1 gao1 zi5]