Có 1 kết quả:

Wáng fǔ jǐng

1/1

Wáng fǔ jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wangfujing neighborhood of central Beijing, famous for shopping