Có 1 kết quả:

Wáng Hóng wén

1/1

Wáng Hóng wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wang Hongwen (1935-1992), one of the Gang of Four