Có 1 kết quả:

dīng líng

1/1

dīng líng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (onom.) ding-a-ling
(2) clink of jewels