Có 1 kết quả:

dīng dāng

1/1

dīng dāng

giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng kêu leng keng