Có 1 kết quả:

dì lì

1/1

dì lì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

màu ngọc sáng, ánh sáng của ngọc

Từ điển Trung-Anh

brilliance of pearls

Một số bài thơ có sử dụng