Có 1 kết quả:

chuàn
Âm Pinyin: chuàn
Unicode: U+7394
Tổng nét: 7
Bộ: yù 玉 (+3 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一一丨一ノ丨丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

1/1

chuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

jade ring