Có 1 kết quả:

Mǎ lì

1/1

Mǎ lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Mary or Marie (name)
(2) Mali