Có 1 kết quả:

Mǎ lì lián · Mèng lòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Marilyn Monroe (1926-1962), US actress