Có 1 kết quả:

mǎ nǎo

1/1

mǎ nǎo

giản thể

Từ điển phổ thông

đá mã não (một thứ đá quý lấy từ mỏ)

Từ điển Trung-Anh

(1) cornelian (mineral)
(2) agate