Có 1 kết quả:

méi gui niàn zhū

1/1

méi gui niàn zhū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rosary (Catholic prayer beads)