Có 1 kết quả:

méi hóng méi zhū què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pink-browed rosefinch (Carpodacus rodochroa)