Có 1 kết quả:

huán jìng wū rǎn ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄨ ㄖㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

environmental pollution