Có 2 kết quả:

Bō lì wéi yàbō lì wéi yà

1/2

Từ điển Trung-Anh

Bolivia

Từ điển phổ thông

nước Bolivia