Có 1 kết quả:

bō li huà

1/1

bō li huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

vitrification