Có 1 kết quả:

bō lí xiān wéi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fiberglass
(2) glass fiber