Có 1 kết quả:

zhēn nǎi

1/1

zhēn nǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for pearl milk tea 珍珠奶茶