Có 1 kết quả:

Zhēn zhū Gǎng

1/1

Zhēn zhū Gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pearl Harbor (Hawaii)