Có 1 kết quả:

zhēn wén

1/1

zhēn wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) oddity
(2) news tidbits
(3) strange and interesting item