Có 1 kết quả:

zhēn xiū

1/1

zhēn xiū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) delicacy
(2) dainties
(3) rare foodstuff