Có 1 kết quả:

Luò bā zú

1/1

Luò bā zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lhoba ethnic group of southeast Tibet