Có 1 kết quả:

Zhū shān qū

1/1

Zhū shān qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zhushan district of Jingdezhen city 景德鎮市|景德镇市, Jiangxi