Có 1 kết quả:

bān wù huì ㄅㄢ ㄨˋ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a routine meeting of a squad
(2) team or class