Có 1 kết quả:

bān tái

1/1

bān tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

office desk