Có 1 kết quả:

Bān jí

1/1

Bān jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bangui, capital of Central African Republic