Có 1 kết quả:

Bān gē xiàn

1/1

Bān gē xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Baingoin county, Tibetan: Dpal mgon rdzong, in Nagchu prefecture 那曲地區|那曲地区[Na4 qu3 di4 qu1], central Tibet