Có 1 kết quả:

bān huì

1/1

bān huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

class meeting (in schools)